VÁLCOVÉ PŘEDMĚTY

Válcové předměty nalézají využití v razidlech pro průmyslovou velkovýrobu. Jsme schopni gravírovat do dvou os, tzn. že nejen nabalujeme text či logo na osu válce, ale zároveň je možné je nabalit i na další osu. S válvocými předměty máme již rozsáhlé zkušenosti a jsme schopni vyrobit je v široké škále.
valcove_predmety